Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου :Νικολοπούλου Τζένια, Εκπαιδευτικός