Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου : Παναγόπουλος Γιάννης, Ψυχοθεραπευτής Ομάδας