Συνεργάτες F.e.e.l. :Πολυχρόνη-Giannino Παναγιώτα , Shiatsu practitioner