Συνεργάτες F.e.e.l. : Στεφανάκου Άννα , Εκπαιδευτικός